Nahoru
Domů O nás Důležité Aktuálně Ceník Pro rodiče Ke stažení Prevence Očkování 
Zpět<br />na informace pro rodiče

Zpět
na informace pro rodiče

Domů

Očkování proti pneumokokům

Co je Pneumokok?

Původcem onemocnění jsou bakterie Streptococcus pneumoniae, s velkým počtem různých sérotypů (více jak 90). Zdrojem onemocnění je nemocný člověk nebo bezpříznakový nosič. Onemocnění se přenáší z člověka na člověka prostřednictvím kapének při mluvení, kašlání a kýchání nebo kontaktem s kontaminovanými předměty.

Výskyt

Streptococcus pneumoniae patří mezi významné lidské patogeny, ale běžně se nachází na sliznici horních cest dýchacích, kde je součástí normální mikroflóry u 5–10 % zdravých dospělých a u 20–40 % dětí.

Pneumokoková onemocnění a závažná, tzv. invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) patří mezi hlavní příčiny nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění v Evropě i ve světě, přičemž nejvyšší výskyt je zaznamenán u malých dětí a starších lidí.

Příznaky onemocnění

Původce způsobuje onemocnění horních cest dýchacích. Mezi hlavní projevy IPO patří zejména zánět mozkových blan, zánět středního ucha, zánět plic a sepse (lidově otrava krve – bakterie se množí přímo v krevním řečišti a zaplavují celý organizmus). Nejrizikovější skupinou jsou děti mladší dvou let. Průběh onemocnění závisí na virulenci sérotypu a na aktuálním zdravotním stavu jedince.

Prevence

Velké části IPO lze předcházet očkováním. Očkování proti pneumokokovým infekcím je v ČR plně hrazeno u dětí, je-li základní očkovací schéma podáno do sedmého měsíce věku dítěte; hrazenou službou je dále i přeočkování do 15. měsíce a očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Očkovat lze vakcínou Prevenar 13 (chrání proti 13 sérotypům) nebo vakcínou Vaxneuvance (chrání proti 15 sérotypům) nebo vakcínou Prevenar 20 (chrání proti 20 sérotypům).

Příbalové letáky jsou k nahlédnutí na www.sukl.cz