Nahoru
Domů O nás Důležité Aktuálně Ceník Pro rodiče Ke stažení Prevence Očkování 
Zpět<br />na informace pro rodiče

Zpět
na informace pro rodiče

Domů

Očkování proti meningokokům

Co je meningokok?

Neisseria meningitidis (zkráceně meningokok) je bakterie, která za určitých okolností může způsobit velmi vážné onemocnění člověka.

Našli mi meningokoka v krku nebo v nose – mám se bát?

Určitě ne. Meningokoky zcela běžně přechodně kolonizují horní dýchací cesty člověka. Je to přirozený a jednoznačně pozitivní jev (tzv. nosičství), během nějž dochází ke stimulaci imunitního systému a tvorbě protilátek a paměťových buněk. Výsledkem je dlouhodobá imunita jedince nejen vůči danému typu meningokoka, ale dokonce i vůči některým jiným typům. V České republice je četnost nosičství v populaci zhruba 10 %. Trvá průměrně 9,6 měsíce, než je imunitní systém natolik stimulován, že se meningokok na sliznici už neudrží a nosičství daného typu končí. Následuje období čisté sliznice nebo kolonizace jiným typem a proces se opakuje, specifická imunita rozšiřuje.

V čem je tedy meningokok tak nebezpečný?

Někdy se stane, že v prvních 7 dnech po usazení na sliznici (ne později) bakterie překoná přirozené bariéry a způsobí velmi vážné, takzvané invazivní meningokokové onemocnění (IMO). To může probíhat pod obrazem sepse (lidově otrava krve – bakterie se množí přímo v krevním řečišti a zaplavují celý organizmus), zánětu mozkových blan nebo kombinace obojího. Nejzávažnější formou je samotná sepse, při které i přes léčbu umírá 25 % nemocných. V České republice evidujeme průměrně 50-60 případů IMO za rok. Téměř vždy přetrvávají trvalé následky včetně amputací končetin. Pravděpodobnost onemocnění se mění v závislosti na věku. Nejvyšší je v prvních dvou letech života. Druhou rizikovou skupinou jsou adolescenti do 20 let. Potom již výskyt IMO klesá a nad 35 let věku je naprosto raritní.

Důvodů, proč meningokok způsobí nemoc pouze někdy/někomu, je celá řada. Nejdůležitější je stav imunity a slizniční bariéry v okamžiku nákazy. Roli hrají také genetické predispozice. Z praktického hlediska je důležité vědět, že riziko onemocnění zvyšuje fyzické vyčerpání, nedostatek spánku, kouření, pobyt v prašném prostředí, předchozí respirační infekce.

Je meningokok jako meningokok?

Meningokoky můžeme rozdělit na dvě skupiny – s polysacharidovým pouzdrem - mohou způsobit IMO a bez pouzdra - nemohou způsobit IMO. Opouzdřené dále dělíme podle polysacharidu pouzdra do 13 séroskupin označovaných písmeny. IMO nejčastěji způsobují séroskupiny A, B, C, W, Y – jejich poměrné zastoupení se v čase a geograficky mění. Počet IMO způsobených některou ze zbývajících 8 séroskupin je celosvětově zanedbatelný až nulový.

Mám se očkovat?

Invazivní meningokokové onemocnění je sice relativně vzácné, na druhou stranu je extrémně závažné a probíhá velmi rychle - polovina úmrtí je do 24h od prvních příznaků. Doporučujeme prevenci očkováním a to zejména pro nejohroženější skupiny – malé děti, adolescenty a cestovatele do zemí s endemickým výskytem.

Dětem mezi 2.-24. měsícem věku a dětem mezi 14.-16. rokem věku je toto očkování plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Nimenrix nebo Menveo nebo Menquadfi chrání proti meningokokům ACWY.
Očkování proti meningokokům ACWY se podává v 1 dávce.

Bexsero nebo Trumenba chrání proti meningokoku B.
Očkování proti meningokoku B se podává ve 2 dávkách .
U vakcíny Bexsero se druhá dávka podá za 1 měsíc po první dávce, u vakcíny Trumenba za 6 měsíců po první dávce. Ochrana před infekcí nastupuje po aplikaci 2. dávky.

Příbalové letáky jsou k nahlédnutí na www.sukl.cz