Nahoru
Domů O nás Důležité Aktuálně Ceník Pro rodiče Ke stažení Prevence Očkování 
Zpět<br />na informace pro rodiče

Zpět
na informace pro rodiče

Domů

Meningokoky – význam a prevence

Co je meningokok?

Neisseria meningitidis (zkráceně meningokok) je bakterie, která za určitých okolností může způsobit velmi vážné onemocnění člověka.

Našli mi meningokoka v krku nebo v nose – mám se bát?

Určitě ne. Meningokoky zcela běžně přechodně kolonizují horní dýchací cesty člověka. Je to přirozený a jednoznačně pozitivní jev (tzv. nosičství), během nějž dochází ke stimulaci imunitního systému a tvorbě protilátek a paměťových buněk. Výsledkem je dlouhodobá imunita jedince nejen vůči danému typu meningokoka, ale dokonce i vůči některým jiným typům. V České republice je četnost nosičství v populaci zhruba 10 %. Trvá průměrně 9,6 měsíce, než je imunitní systém natolik stimulován, že se meningokok na sliznici už neudrží a nosičství daného typu končí. Následuje období čisté sliznice nebo kolonizace jiným typem a proces se opakuje, specifická imunita rozšiřuje.

V čem je tedy meningokok tak nebezpečný?

Někdy se stane, že v prvních 7 dnech po usazení na sliznici (ne později) bakterie překoná přirozené bariéry a způsobí velmi vážné, takzvané invazivní meningokokové onemocnění (IMO). To může probíhat pod obrazem sepse (lidově otrava krve – bakterie se množí přímo v krevním řečišti a zaplavují celý organizmus), zánětu mozkových blan nebo kombinace obojího. Nejzávažnější formou je samotná sepse, při které i přes léčbu umírá 25 % nemocných. V České republice evidujeme průměrně 50 případů IMO za rok. Pravděpodobnost onemocnění se mění v závislosti na věku. Nejvyšší je v prvních dvou letech života. Druhou rizikovou skupinou jsou adolescenti do 20 let. Potom již výskyt IMO klesá a nad 35 let věku je naprosto raritní.

Důvodů, proč meningokok způsobí nemoc pouze někdy/někomu, je celá řada. Nejdůležitější je stav imunity a slizniční bariéry v okamžiku nákazy. Roli hrají také genetické predispozice. Z praktického hlediska je důležité vědět, že riziko onemocnění zvyšuje fyzické vyčerpání, nedostatek spánku, kouření, pobyt v prašném prostředí, předchozí respirační infekce.

Je meningokok jako meningokok?

Meningokoky můžeme rozdělit na dvě skupiny – s polysacharidovým pouzdrem - mohou způsobit IMO a bez pouzdra - nemohou způsobit IMO. Opouzdřené dále dělíme podle polysacharidu pouzdra do 13 séroskupin označovaných písmeny. IMO nejčastěji způsobují séroskupiny A, B, C, W, Y – jejich poměrné zastoupení se v čase a geograficky mění. Počet IMO způsobených některou ze zbývajících 8 séroskupin je celosvětově zanedbatelný až nulový.

Mám se očkovat?

Invazivní meningokokové onemocnění je sice relativně vzácné, na druhou stranu je extrémně závažné a probíhá velmi rychle - polovina úmrtí je do 24h od prvních příznaků. Doporučujeme prevenci očkováním a to zejména pro nejohroženější skupiny – malé děti, adolescenty a cestovatele do zemí s endemickým výskytem.